Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/umitseno/fermangazetesi.com/include/conf.php on line 7
Dil Bayramı Tespitleri - FERMAN Gazetesi - Karaman (Gayrıticari_Hobi Sitesi)

Dil Bayramı Tespitleri

Kutlamaların hedef kitleleri iyi tespit edilmeli ve ağılıklar buna göre dağıtılmalıdır. Bir kesim festival, coşku, eğlence, spor gibi etkinlikler ister.

01 Mart 2022 00:20
DİL BAYRAMLARI TESPİTİ

1970 lerin hemen başından beri Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Törenlerinin çoğunda kutlama komitelerinde, yer aldık ve birkaç tanesi hariç de yakından takip ettik. Bu tecrübeler ile vardığımız sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:
1- Dil bayramı için bir ya da iki kişiden oluşan bir sekretarya oluşmalıdır. Bu birim geçmişte yapılanları kayıt altına almalı ve resmi bir arşiv oluşturmalıdır. Yeni törenler için önerileri derleyip ilgili birimlerle paylaşmalıdır.
2- Dil bayramı, oluşacak bir gayrı resmi birim olarak bir STK tarafından organize edilmeli, tüm resmi kurumlar da tam destek vermeli, üzerlerine düşen görevleri yapmalıdır. Kutlamayı üstlenen birim sık sık değişmemeli sürekliliğini korumalıdır.
3- Dil bayramları için kutlama günleri tarihleri tespit edilebilir belki ama etkinlikler tüm yıla yayılmalıdır.
Yarışmalar, konferanslar, konserler, anma günleri, okullarda etkinlikler vb. bu kapsamda değerlendirilmeli ve her an, yıl boyunca taze ve canlı tutulmalıdır.
Bunun için de 1. Maddedeki sekretaryanın önemi büyüktür.
4- Dünya üzerine dağılmış çok sayıda Karamanlı ve bunların şehir, kasaba, köy ve mahalle olarak çok sayıda yerleşim birimleri vardır. (Basit bir araştırma ile 35 civarında tespit ettik) Bunların kamuoyu temsilcileri bu etkinlikler kapsamında misafir edilerek taraftar kazanılmalıdır.
5- Üniversite bünyesinde Türk Dili Enstitüsü mutlaka kurulmalı ve bu enstitünün ilk hizmeti tüm Dünya üzerindeki Türklerin lehçelerinden oluşan kapsamlı ve bilimsel bir sözlüğün oluşması şarttır.
6- Dil bayramları yok olan Türk kültürü ve bu kültür içinde önemli bir yer işgal eden Karaman kültürünün yeniden kazanılması için fırsat olmalıdır. Bu çalışmalar ritüellerle halka sunularak onların da bu çabaya katkıları için iştaha gelmesi sağlanmalıdır.
7- Bu kültürel çalışmalarda ilk yapılması gereken Karamanı ön plana çıkaracak özelliğin ne olduğunun tespiti gerekir. Dil, Yunus, Mevlana, Elma, Bisküvi, tarım, Karadağ, Değle, Canasan, Derbe (Kerti Höyük)?
8- Bizler Roma, Bizans ve Hristiyanlık tarihini ön plana çıkarıp da tüm dünyanın dikkatleri buraya çekilince dinimizden olacakmış gibi bir çekinceme içindeyiz. Aksine onları buraya getirip bizleri tanımaları Dünya barışı için ve ortak kültürlerin paylaşımı için çok önemlidir. Hatta kendi dinimizi onlara anlatabilmek ve tebliğ edebilmek için bir fırsattır. İyi tanıtılır ve imkan sağlanırsa Derbe ve Karadağ Hristiyanlar için bir hac merkezi olacaktır.
9- Her geçen gün bizi yok eden kapitalizm belası bu tür etkinliklerde de kendisini göstermekte, her konuya maddi kazanç ve maddi çıkar açısından bakmaktayız. Dil Bayramları ve Yunus Emre Anma Günleri belki maddi bir kazanç sağlamayacaktır ama toplumun maddi ve manevi kazancı için çok verimli ortamlar oluşturacaktır.
10- Hiç kimse içinde yer almadığı veya kendisine yakın bulmadığı etkinlik ile ilgilenmiyor. Bu nedenle etkinlikler toplumun çok geniş bir kesimine görev olarak dağıtılmalı, onların katkıları ile hem zenginlik oluşmalı hem de ilgi yumağı oluşmalıdır.
Örnek: Geçmiş bir kutlama törenleri hazırlıkları yapılırken pek çok fikir ileri sürdük. Bunları çok kişi kendi fikri olarak tazeledi ve kariyerleri ile kullandı. Bunlardan birisi yemek yarışması idi. Tüm misafirleri nasıl doyururuz tartışmasında bir yarışma teklif ettik ve sorumluluğu tamamı ile aldık. O tarihte Esnaf Odası ve Lokantacılar Odasında resmi görevli idik.
Tüm lokantalarımızı dolaştık. Onlara durumu anlattık, ayrıca ev hanımlarına haber saldık.
Üç seçenek halinde yarışma düzenledik. Birisi Karamana özgü yemekler, ikincisi en güzel yemek, üçüncüsü de en güzel lokanta sunumu.
Onar porsiyon şartı vardı. Bizim onar porsiyon şartımıza 100 porsiyon ile cevap veren lokantalarımız ve ev hanımlarımız oldu. 3 gün boyunca tüm misafirler harika yemeklerle ağırlandı. Eşitlik olması için Ankara’dan Federasyon yönetiminden oluşan seçici kurul da hakkaniyetle dereceleri tespit etti.
Tüm katılımcılara, istisnasız birer plaket vererek onurlandırdık. Çok büyük bir maliyet olmasa da birkaç destekçi sayesinde bütçesi de çok rahat karşılandı. O yılın en büyük etkinliği olarak hala hafızalardadır. O plaketler de ömründe ilk ve son defa plaket alanların raflarını süsler.
O yarışmalara katılan kişilerde gözlemlediğimiz çok önemli bir şey vardı: Yarışmaya katılanlar ve aile bireyleri istisnasız o yıl dil bayramının her şeyi ile canla başla ilgilendi.
Bir başka anımız da bir salondaki etkinliğe gitmek üzere evimizden çıkarken saygın bir komşumuz ile karşılaştık. Onu da davet ettik “haydi beraber gidelim” dedik. “Davetiyemiz yok” dedi. Halka açık, davetiye gerekmiyor desek de ikna edemedik. İçeri girerek bize gönderilen davetiyenin zarfını değiştirip verince ikna oldu.
Haklı idi Karamanda davetsiz yere börekçi çörekçi gider sözü hakimdir.
Bu nedenle çok sayıda davetiyenin STK ve diğer kurumlar tarafından çok kişiye ulaşması kişilerde bir özgüven ve aidiyet duygusu oluşturacaktır.
11- Kutlamaların hedef kitleleri iyi tespit edilmeli ve ağılıklar buna göre dağıtılmalıdır.
Bir kesim festival, coşku, eğlence, spor gibi etkinlikler ister.
Bir kesim bilimsel çalışmalar, seminerler, konferanslar vb. çalışmalar ister.
Bir kesim bu tür etkinliklerde mesleği ile ilgili işler yapıp para kazanmak ister.
Bir kesim de bu etkinliklerde ön plana çıkarak varlığını topluma göstermek, özel reklamını yapmak ister.
Bunların hepsine hak vermek gerekir. Önemli olan bu taleplerin oransal dağılımının yapılarak ortaya lezzetli bir sunum koyabilmektir.
Bir sanatçının giysisini aylarca tartışan toplumda, bir konferansta edilmiş birkaç cümlenin önemini bilen, ya da bu işler nedeni ile üç beş kuruş dünyalık toplayanlar da olacaktır.
12- Programlar hazırlanırken amaçlar iyi ortaya konulmalı ve katılımcılar buna uygun tespit edilmelidir. Örneğin geçmiş kutlamaların birisinde İstanbul Dolmabahçe Sarayındaki Ödül Töreni yerden yere vurulmuştu. Ancak Dil Bayramları tarihinde en verimli ve sağlam etkinliklerden birisi idi.
Pek çok Hükümet erkanı katılmış, ulusal kanallar geniş yer vermiş, program ve röportajlarında Karamanı ve Türk dilini günlerce anlatmıştı. Karaman olarak güzel bir İstanbul çıkartması idi ve tarihin en büyük yazarlarından Cengiz Aymatov gibi büyük şahsiyetlerin içinde bulunduğu kişilere ödül verme şerefi yaşanmıştı.
O gün için barınma sorunumuz vardı. Bu gün aynı etkinlik pekâlâ Karamanda yapılabilir ve ödüller de Yunus Türbesi önünde verilebilir.
13- Türk dili treni her yıl büyük ses getiren bir uygulama idi. Geçtiği şehirlerde büyük ses getirmiş, Karaman hayranları oluşturmuş idi. Bu seferlere katılan üniversite öğrencileri yıllar geçse de gittikleri yerlerde Karaman Kültür Elçisi olarak hala bizleri anlatmaktalar.
14- Çağın yapısı içinde esnaf resmigeçitleri banal, anlamsız gibi gelebilir. Ama hala büyük ses getirecek bir seremonidir. Katılanlarda günler boyu süren hazırlık heyecanı, belki ilk defa böyle bir etkinlikte yer alma onuru, seyircilerde ise tanıdık/tanımadık seçkisi ve merak duyguları ilgiyi tavan yapacaktır.
15- Karamanın en büyük ayıbı kendisine hizmet edenlerden sağ olanları daha sağlığında gömmesi, ölenleri ise sadece toprağa değil gönül mezarlıklarına da gömmesidir.
Bu yaklaşım yeni bir şeyler yapmak isteyen yeni nesillerde bir soğukluk oluşturmakta teşvik ve örnek olma mefhumu ortadan kalkmaktadır. Bu kutlamalar çerçevesinde bu kabil kişilere roller verilmesi, anma günleri vb. programlarla yeni nesillere örnek olunmalıdır.
16- Bu programlar bahane edilerek Karamanın tarihi ve turistik yerleri gelenlere ve hatta Karamanda yaşayanlara gezdirilmeli tanıtılmalıdır.
17- Yarışma ortamı oluşturmadan okullarda dilimizin güzel kullanımı için sözlü ve yazılı dil çalışmaları yapılmalıdır.
18- Karaman son yıllarda edebiyatçıları ile verimli çalışmalara imza atmaktadır. Bu eserlerin yayınlanması ise her geçen gün zorlaşmakta ve kişilerin gücünü aşmaktadır.
Bu sekretarya bünyesinde oluşacak bir fon ile bu eserlerin yayınlanması ve pazarlaması yapılıp oluşacak fondan karşılanarak Karamanın Türk Diline ve Türk Edebiyatın katkısı arttırılabilir.
19- Törenler bittiği gün iş bitmez. Belki de o gün başlar. O yılın elde edilen hasadı kamuoyuna iyi servis edilmeli bilimsel kurumlara ulaştırılmalı, kitaplaştırılmalıdır. Karşılaşılan engeller ve yapılan yanlışlar rapor edilip sekretarya tarafından tüm ilgili birimlere sunulmalıdır.
20- Bu cümleden olarak geçmiş deneyimlerimizden birisini daha aktarmak isteriz: Özel TV ler başlamadan önce çok önem arz eden yazılı basında yer almak üzere dönemin Sayın Valisine sunduğumuz bir teklif çok önemsendi. O dönem Karamana gelip çok satılan tüm gazeteler Adandaki bölge müdürlüklerine bağlı idi ve baskılar Adana’dan yapılıyordu. Sayın Vali özel yetki le şahsımızı görevlendirdi. Araç tahsis etti ve gazete sayısı kadar özel davetiye ve Karamanı tanıtan malzemelerden oluşan koliler hazırlattı. Adana’da her gazete bürosunu tek tek Valimiz adına ziyaret ederek davetiye ve hediyelerini takdim ettik. Çok büyük bir ilgi ile karşılaştık.
Çok sayıda gazeteci o yıl programlarımıza konuk oldular, onlara gerekli çalışma şartları ayarladık ve kendilerini çok iyi bir şekilde ağırladık.
O yıl ulusal basında günlerce, yüzlerce yazı ve haberle gündeme geldik.
21- Hepsinden önce de her çalışmada başarılı olan ve daha da ön plana çıkan hemşerilerimizin, kardeşlerimizin, Karamanlıların, ayaklarında asılarak onları düşürmek ve yok etmek için çirkinlik yapmaktan uzak durmalıyız. O şahıs 10 basamak çıkmışsa biz de 9. basamaktayız demektir. O şahıs 10 basamak çıkmasa 1. basamakta kalsa, biz hala yerin dibinde dizüstü sürünüyor olacaktık. Bunun bilinmesi her şeyin başıdır.
Saygılarımla…
 
Karaman Dil Bayram Dil Bayramı Tespitler
Bu Haber 1136 defa okunmuştur.
 
Yorum Ekleyin